Tjänster

Markarbeten

Vi har mångårigt kunnande och kan hjälpa dig med olika sorters markarbeten. Vi har en väl anpassad maskinpark för stora och små jobb.


KONTAKTA OSS på 070-590 55 50

Anläggning av industri och husgrund

Vi har anlagt en rad industri- och husgrunder i stort som litet format och har både större företag och privatpersoner som kunder.


KONTAKTA OSS på 070-590 55 50

Stenmurar

Vi har stor erfarenhet av att bygga stenmurar och skulle nästan vilja sträcka oss så långt som att kalla oss för stenmurs-experter


KONTAKTA OSS på 070-590 55 50

Plattläggning

Vi kan plattläggning utan och innan. Bara din fantasi sätter gränsen. Hur vill du förverkliga din drömträdgård?


KONTAKTA OSS på 070-590 55 50

Skogsvägar, Snöröjning, Sandning

Vi kan hjälpa dig med skogsvägar och dikning.

Vintertid finns vi till hands när du behöver hjälp med snöröjning och halkbekämpning såsom sandning.


KONTAKTA OSS på 070-590 55 50