Om oss

Om Mark med mera

Vi startade Mark med mera 2017  och har vårt lager/kontor i vackra Fållinge i utkanten av Smålandsstenar.

Vi har ett mångårigt kunnande av att anlägga markarbeten av olika slag så som industri- och husgrunder,  stenmurar, plattläggning, infiltration, dikningar och skogsvägar m.m.  Vi är certifierade att anlägga enskilda avlopp.

Vi ser fram emot att höra från dig.

Andreas & Tobias

Personal
Andreas

Grävmaskinist / Offert

Personal
Tobias

anläggare mm

Anders

Grävmaskinist

Personal
Bengt "Hatten"

stenmursexpert

Anders B

Ekonomi / Administration

vision

Vår vision är att utföra mark- och anläggningarbeten med god kvalitet och långsiktig hållbarhet.

Målsättning

Vår målsättning är att vårt arbete ska vara till glädje för kunden under lång tid.